Floralpunk
0

Embrace Choker

224,000₫ 280,000₫

CHOKER BẢN TO, ĐÍNH HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, LẤP LÁNH PHỦ KHẮP CHIẾC VÒNG.
KHÓA DẠNG CÀI, CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH KÍCH THƯỚC VÒNG PHÙ HỢP.
PHỤ KIỆN VỚI KIỂU DÁNG BIẾN TẤU, LÀ ĐIỂM NHẤN HOÀN HẢO CHO PHÁI ĐẸP TRONG NHỮNG DỊP TRỌNG ĐẠI HAY SỰ KIỆN YÊU CẦU SỰ LỘNG LẪY.

-

EMBRACE YOUR NECK WITH FABULOUS TWINKLING RHINESTONES, QUEEN OF THE PARTY IS ABSOLUTELY YOU.

MATERIAL: HIGH-POLISHED METAL, RHINESTONES

 

COLOUR:

Quantity:

224,000₫ 280,000₫

CHOKER BẢN TO, ĐÍNH HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, LẤP LÁNH PHỦ KHẮP CHIẾC VÒNG.
KHÓA DẠNG CÀI, CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH KÍCH THƯỚC VÒNG PHÙ HỢP.
PHỤ KIỆN VỚI KIỂU DÁNG BIẾN TẤU, LÀ ĐIỂM NHẤN HOÀN HẢO CHO PHÁI ĐẸP TRONG NHỮNG DỊP TRỌNG ĐẠI HAY SỰ KIỆN YÊU CẦU SỰ LỘNG LẪY.

-

EMBRACE YOUR NECK WITH FABULOUS TWINKLING RHINESTONES, QUEEN OF THE PARTY IS ABSOLUTELY YOU.

MATERIAL: HIGH-POLISHED METAL, RHINESTONES

 

COLOUR:

Quantity: