Floralpunk
0

Croc Tassel Crossbody

1,150,000₫

SIZE: 19 X 14 X 3.5CM 

STRAP: 110CM

DA PU VÀ XÍCH ĐƯỢC PHỐI CHUNG CHO PHẦN DÂY ĐEO. BÊN TRONG TÚI CÓ 2 NGĂN NHỎ VÀ LỚN CÓ THỂ ĐỰNG VỪA ĐIỆN THOẠI, PHẤN, VÍ NGẮN, SON VÀCÓ THỂ QUẤN DÂY VÀO BÊN TRONG ĐỂ ĐEO NHƯ TÚI ĐEO VAI

-

ONE OF THE ESSENTIAL BAGS IN YOUR TIMELESS WARDROBE.  CROC TASSEL BAG FEATURES TWO COMPARTMENTS, SILVER AND LEATHER STRAP WHICH THE LENGTH CAN BE ADJUSTED FOR MORE STYLING OPTIONS.  

 

COLOUR:

Quantity:

1,150,000₫

SIZE: 19 X 14 X 3.5CM 

STRAP: 110CM

DA PU VÀ XÍCH ĐƯỢC PHỐI CHUNG CHO PHẦN DÂY ĐEO. BÊN TRONG TÚI CÓ 2 NGĂN NHỎ VÀ LỚN CÓ THỂ ĐỰNG VỪA ĐIỆN THOẠI, PHẤN, VÍ NGẮN, SON VÀCÓ THỂ QUẤN DÂY VÀO BÊN TRONG ĐỂ ĐEO NHƯ TÚI ĐEO VAI

-

ONE OF THE ESSENTIAL BAGS IN YOUR TIMELESS WARDROBE.  CROC TASSEL BAG FEATURES TWO COMPARTMENTS, SILVER AND LEATHER STRAP WHICH THE LENGTH CAN BE ADJUSTED FOR MORE STYLING OPTIONS.  

 

COLOUR:

Quantity: