Floralpunk
0

CRYSTAL SLINGBACKS

750,000₫

GIÀY ĐẾ BẰNG MŨI NHỌN, CÓ QUAI HẬU PHÍA SAU ĐÍNH ĐÁ TRANG TRÍ. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

BLACK SATIN SLINGBACK, WITH CRYSTAL EMBELLISHMENT AND SOFT CUSHION PAD.

 

COLOUR:

Quantity:

750,000₫

GIÀY ĐẾ BẰNG MŨI NHỌN, CÓ QUAI HẬU PHÍA SAU ĐÍNH ĐÁ TRANG TRÍ. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

BLACK SATIN SLINGBACK, WITH CRYSTAL EMBELLISHMENT AND SOFT CUSHION PAD.

 

COLOUR:

Quantity: