Floralpunk
0

Yoshida Glasses

300,000₫

Mắt kính trong suốt với gọng viền bằng kim loại bạc ánh bạc
Phụ kiện mắt với thiết kế unisex đậm cá tính, phù hợp với nhiều dáng khuôn mặt

-

Transparent eye glasses with metal rimmed in black
Unisex, bold design eye accessories, suitable for diverse face shapes

COLOUR:

Quantity:

300,000₫

Mắt kính trong suốt với gọng viền bằng kim loại bạc ánh bạc
Phụ kiện mắt với thiết kế unisex đậm cá tính, phù hợp với nhiều dáng khuôn mặt

-

Transparent eye glasses with metal rimmed in black
Unisex, bold design eye accessories, suitable for diverse face shapes

COLOUR:

Quantity: