Floralpunk
0

SKYLAR SUNGLASSES

570,000₫

Color Details: Black Frame, Blue-ish Lens

Style: Cat-eye

Material: Plastic

Weight: 35 gram

Key Selling Points: Chỉ số chống tia UV là 400, kính bản to, dáng cat-eye làm cho khuôn mặt thon gọn.

Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity:

570,000₫

Color Details: Black Frame, Blue-ish Lens

Style: Cat-eye

Material: Plastic

Weight: 35 gram

Key Selling Points: Chỉ số chống tia UV là 400, kính bản to, dáng cat-eye làm cho khuôn mặt thon gọn.

Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity: