Floralpunk
0

Silvery Heels

750,000₫

Giày cao gót dáng sandal, có môt quai ngang bản vừa, màu bạc ánh kim. Gót vuông, cao 7 cm.
Cố định bằng khóa cài trên quai cổ chân.

-

A pair of heels featuring an open-toe, adjustable ankle strap with a back crisscross construction, and a covered chunky heel.
Height: 7 cm

COLOUR:

Quantity:

750,000₫

Giày cao gót dáng sandal, có môt quai ngang bản vừa, màu bạc ánh kim. Gót vuông, cao 7 cm.
Cố định bằng khóa cài trên quai cổ chân.

-

A pair of heels featuring an open-toe, adjustable ankle strap with a back crisscross construction, and a covered chunky heel.
Height: 7 cm

COLOUR:

Quantity: