Floralpunk
0

Satin Bowy Slippers

650,000₫

DÉP ĐẾ BẰNG, CHẤT DA MÀU ĐEN. DÉP CÓ QUAI NGANG BẢN LỚN VỚI THIẾT KẾ THẮT NƠ LỚN BẰNG VẢI SATIN. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK LEATHER SLIPPERS FEATURING A BIG SIZE SATIN BOWY STRAP AND SOFT CUSHION PAD

COLOUR:

Quantity:

650,000₫

DÉP ĐẾ BẰNG, CHẤT DA MÀU ĐEN. DÉP CÓ QUAI NGANG BẢN LỚN VỚI THIẾT KẾ THẮT NƠ LỚN BẰNG VẢI SATIN. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK LEATHER SLIPPERS FEATURING A BIG SIZE SATIN BOWY STRAP AND SOFT CUSHION PAD

COLOUR:

Quantity: