Floralpunk
0

Satin Bowy Scarlett

720,000₫

DÉP MŨI NHỌN, GÓT THẤP, CHẤT VẢI SATIN MÀU ĐEN. CÓ NƠ SATIN TRANG TRÍ BÊN TRÊN. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK LEATHER SCARLETT HEELS FEATURING A SATIN BOW EMBELLISHMENT AND SOFT CUSHION PAD.

HEEL HEIGHT: 2CM

COLOUR:

Quantity:

720,000₫

DÉP MŨI NHỌN, GÓT THẤP, CHẤT VẢI SATIN MÀU ĐEN. CÓ NƠ SATIN TRANG TRÍ BÊN TRÊN. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK LEATHER SCARLETT HEELS FEATURING A SATIN BOW EMBELLISHMENT AND SOFT CUSHION PAD.

HEEL HEIGHT: 2CM

COLOUR:

Quantity: