Floralpunk
0

Real Leather Wallet

950,000₫

SIZE: 21 X 12 X 2,5

VÍ TIỀN CỠ XL MÀU ĐEN, DA THẬT, CÓ KHÓA KÉO.
PHÍA TRONG VÍ CHIA LÀM HAI PHẦN: MỘT BÊN THÂN CÓ 4 NGĂN ĐỰNG THẺ; BÊN THÂN CÒN LẠI CHIA LÀM 3 GẮN LỚN ĐỂ ĐỰNG TIỀN GIẤY VỚI NGẮN CHÍNH GIỮA ĐƯỢC MAY CÀI KHÓA KÉO.

-

BLACK XL WALLET, REAL LEATHER, METAL ZIPPER. INSIDE THE WALLET IS DIVIDED INTO TWO PARTS: ONE SIDE OF THE BODY HAS 4 CARD COMPARTMENTS; THE REMAINING SIDES DIVIDED INTO 3 LARGE MOUNTED FOR STORING BANKNOTES WITH SHORT MIDDLE ZIPPER INSTALLED.
 

 

COLOUR:

Quantity:

950,000₫

SIZE: 21 X 12 X 2,5

VÍ TIỀN CỠ XL MÀU ĐEN, DA THẬT, CÓ KHÓA KÉO.
PHÍA TRONG VÍ CHIA LÀM HAI PHẦN: MỘT BÊN THÂN CÓ 4 NGĂN ĐỰNG THẺ; BÊN THÂN CÒN LẠI CHIA LÀM 3 GẮN LỚN ĐỂ ĐỰNG TIỀN GIẤY VỚI NGẮN CHÍNH GIỮA ĐƯỢC MAY CÀI KHÓA KÉO.

-

BLACK XL WALLET, REAL LEATHER, METAL ZIPPER. INSIDE THE WALLET IS DIVIDED INTO TWO PARTS: ONE SIDE OF THE BODY HAS 4 CARD COMPARTMENTS; THE REMAINING SIDES DIVIDED INTO 3 LARGE MOUNTED FOR STORING BANKNOTES WITH SHORT MIDDLE ZIPPER INSTALLED.
 

 

COLOUR:

Quantity: