Floralpunk
0

Quinn tote bag / CREAM

690,000₫

SIZE: 32 X 30 X 10CM

TÚI TOTE MÀU KEM, QUAI MẢNH TINH TẾ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI VỚI PHẦN KHOÁ TRÁNG BẠC.

BÊN TRONG TÚI CÓ NGĂN LỚN VÀ MỘT NGĂN NHỎ ĐƯỢC MAY ẨN.

-

A CREME LEATHER CROSSBODY FEATURING A FLAP TOP ATTACHED WITH PEARL AND RHINESTONE ACCENTS WITH A HIGH-POLISHED CLOSURE, ONE MAIN INTERIOR COMPARTMENT AND WALL POCKETS, AND AN ADJUSTABLE SHOULDER STRAP

COLOUR:

Quantity:

690,000₫

SIZE: 32 X 30 X 10CM

TÚI TOTE MÀU KEM, QUAI MẢNH TINH TẾ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI VỚI PHẦN KHOÁ TRÁNG BẠC.

BÊN TRONG TÚI CÓ NGĂN LỚN VÀ MỘT NGĂN NHỎ ĐƯỢC MAY ẨN.

-

A CREME LEATHER CROSSBODY FEATURING A FLAP TOP ATTACHED WITH PEARL AND RHINESTONE ACCENTS WITH A HIGH-POLISHED CLOSURE, ONE MAIN INTERIOR COMPARTMENT AND WALL POCKETS, AND AN ADJUSTABLE SHOULDER STRAP

COLOUR:

Quantity: