Floralpunk
0

Quinn Tote Bag / BLACK

690,000₫

SIZE: 32 X 30 X 10CM

TÚI TOTE MÀU ĐEN, QUAI MẢNH TINH TẾ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI VỚI PHẦN KHOÁ TRÁNG BẠC.

BÊN TRONG TÚI CÓ NGĂN LỚN VÀ MỘT NGĂN NHỎ ĐƯỢC MAY ẨN.

-

A BLACK LEATHER CROSSBODY FEATURING A FLAP TOP ATTACHED WITH PEARL AND RHINESTONE ACCENTS WITH A HIGH-POLISHED CLOSURE, ONE MAIN INTERIOR COMPARTMENT AND WALL POCKETS, AND AN ADJUSTABLE SHOULDER STRAP

 

COLOUR:

Quantity:

690,000₫

SIZE: 32 X 30 X 10CM

TÚI TOTE MÀU ĐEN, QUAI MẢNH TINH TẾ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI VỚI PHẦN KHOÁ TRÁNG BẠC.

BÊN TRONG TÚI CÓ NGĂN LỚN VÀ MỘT NGĂN NHỎ ĐƯỢC MAY ẨN.

-

A BLACK LEATHER CROSSBODY FEATURING A FLAP TOP ATTACHED WITH PEARL AND RHINESTONE ACCENTS WITH A HIGH-POLISHED CLOSURE, ONE MAIN INTERIOR COMPARTMENT AND WALL POCKETS, AND AN ADJUSTABLE SHOULDER STRAP

 

COLOUR:

Quantity: