Floralpunk
0

Pom Pom Bag

790,000₫

SIZE: 24X22X12
STRAP: 82CM

TÚI ĐEO VAI MÀU ĐEN, QUAI DÀI BẢN TO ĐI KÈM MÓC KHÓA POMPOM. BÊN TRONG TUI CÓ MỘT NGĂN LỚN, RỘNG CHỨA ĐƯỢC NHIỀU ĐỒ ĐEM THEO KHI.

-

A LEATHER BAG FEATURING A MAGNETIC CLOSURE WITH A REAL POMPOM, ONE MAIN INTERIOR COMPARTMENT AND AN ADJUSTABLE SHOULDER STRAP.
DESIGNED EXCLUSIVELY BY FLORALPUNK

 

COLOUR:

Quantity:

790,000₫

SIZE: 24X22X12
STRAP: 82CM

TÚI ĐEO VAI MÀU ĐEN, QUAI DÀI BẢN TO ĐI KÈM MÓC KHÓA POMPOM. BÊN TRONG TUI CÓ MỘT NGĂN LỚN, RỘNG CHỨA ĐƯỢC NHIỀU ĐỒ ĐEM THEO KHI.

-

A LEATHER BAG FEATURING A MAGNETIC CLOSURE WITH A REAL POMPOM, ONE MAIN INTERIOR COMPARTMENT AND AN ADJUSTABLE SHOULDER STRAP.
DESIGNED EXCLUSIVELY BY FLORALPUNK

 

COLOUR:

Quantity: