Floralpunk
0

Olay Earrings

256,000₫ 320,000₫

KHUYÊN TAI BẰNG KIM LOẠI PHỐI HẠT ĐÁ SÁNG KHẮP THÂN KHUYÊN, KIỂU DÁNG THIÊN TRÒN NHỎ NHẮN. KHUYÊN CÀI SÁT TAI, CHỐT BẤM VÀ KHÓA BẤM PHÍA ĐẰNG SAU.
PHỤ KIỆN ĐƯỢC THIẾT KẾ CHI TIẾT, NHẸ NHÀNG VÀ ĐIỂM NHẤN TINH TẾ HÀNG NGÀY HÒA THIỆN MỌI TRANG PHỤC.

-

A PAIR OF DELICATE SMALL STUD EARRINGS FEATURING RHNIESTONES IN ROUND SHAPE AND POST-BACK CLOSURES.

MATERIAL: HIGH-POLISHED METAL, ZIRCONIA STONES

 

COLOUR:

Quantity:

256,000₫ 320,000₫

KHUYÊN TAI BẰNG KIM LOẠI PHỐI HẠT ĐÁ SÁNG KHẮP THÂN KHUYÊN, KIỂU DÁNG THIÊN TRÒN NHỎ NHẮN. KHUYÊN CÀI SÁT TAI, CHỐT BẤM VÀ KHÓA BẤM PHÍA ĐẰNG SAU.
PHỤ KIỆN ĐƯỢC THIẾT KẾ CHI TIẾT, NHẸ NHÀNG VÀ ĐIỂM NHẤN TINH TẾ HÀNG NGÀY HÒA THIỆN MỌI TRANG PHỤC.

-

A PAIR OF DELICATE SMALL STUD EARRINGS FEATURING RHNIESTONES IN ROUND SHAPE AND POST-BACK CLOSURES.

MATERIAL: HIGH-POLISHED METAL, ZIRCONIA STONES

 

COLOUR:

Quantity: