Floralpunk
0

Nora Heels

1,250,000₫

GIÀY CAO GÓT SANDAL, CHẤT VẢI DA LỘN MÀU ĐEN. 

GÓT CAO 5 CM 

LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG. KHOÁ TRANG TRÍ TRÊN MŨI GIÀY CHẤT LIỆU NHỰA MÀU ĐEN PHỦ MỜ 

 

BLACK SUEDE LEATHER HEELS WITH MATT BLACK LOCK ENCRUSTED ON TOP. 

FEMININE DESIGN. 

HEEL HEIGHT: 5CM

COLOUR:

Quantity:

1,250,000₫

GIÀY CAO GÓT SANDAL, CHẤT VẢI DA LỘN MÀU ĐEN. 

GÓT CAO 5 CM 

LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG. KHOÁ TRANG TRÍ TRÊN MŨI GIÀY CHẤT LIỆU NHỰA MÀU ĐEN PHỦ MỜ 

 

BLACK SUEDE LEATHER HEELS WITH MATT BLACK LOCK ENCRUSTED ON TOP. 

FEMININE DESIGN. 

HEEL HEIGHT: 5CM

COLOUR:

Quantity: