Floralpunk
0

NOLAN GLASSES

570,000₫

Color Details: Black frame, transparent lens

Style: Square with round edge

Material: Plastic

Weight: 34 gram

Key Selling Points: Gọng dày rất phổ biến và là một trong những style kính mà FP chưa từng bán. Phù hợp nhiều khuôn mặt và phong cách trẻ trung

Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity:

570,000₫

Color Details: Black frame, transparent lens

Style: Square with round edge

Material: Plastic

Weight: 34 gram

Key Selling Points: Gọng dày rất phổ biến và là một trong những style kính mà FP chưa từng bán. Phù hợp nhiều khuôn mặt và phong cách trẻ trung

Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity: