Floralpunk
0

Moon Bag

648,000₫ 810,000₫

SIZE: 20X 14X 5 CM
STRAP: 57 -107 CM

TÚI ĐEO CHÉO MÀU ĐEN, QUAI TÚI DẬP KHOEN MÀU BẠC SÁNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI.
BÊN TRONG TÚI CÓ MỘT NGĂN LỚN VÀ NGĂN NHỎ ĐƯỢC MAY ẨN Ở MỘT BÊN THÂN TÚI.

-

A BLACK LEATHER CROSSBODY FEATURING A FLAP TOP ATTACHED WITH PEARL AND RHINESTONE ACCENTS WITH A HIGH-POLISHED CLOSURE, ONE MAIN INTERIOR COMPARTMENT AND WALL POCKETS, AND AN ADJUSTABLE SHOULDER STRAP.

 

COLOUR:

Quantity:

648,000₫ 810,000₫

SIZE: 20X 14X 5 CM
STRAP: 57 -107 CM

TÚI ĐEO CHÉO MÀU ĐEN, QUAI TÚI DẬP KHOEN MÀU BẠC SÁNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI.
BÊN TRONG TÚI CÓ MỘT NGĂN LỚN VÀ NGĂN NHỎ ĐƯỢC MAY ẨN Ở MỘT BÊN THÂN TÚI.

-

A BLACK LEATHER CROSSBODY FEATURING A FLAP TOP ATTACHED WITH PEARL AND RHINESTONE ACCENTS WITH A HIGH-POLISHED CLOSURE, ONE MAIN INTERIOR COMPARTMENT AND WALL POCKETS, AND AN ADJUSTABLE SHOULDER STRAP.

 

COLOUR:

Quantity: