Floralpunk
0

Midnight Satin Heels

620,000₫

 Giày cao gót dáng sandal, chất vải satin đen, có môt quai ngang bản vừa. Gót vuông, cao 5 cm.
Cố định bằng khóa cài trên quai cổ chân.

-

A PAIR OF CLASSIC SANDALS WITH THIN STRAPS WRAPPED AROUND ANKLES AND MID-HEIGHT HEELS

PERFECT FOR EVERYDAY WEAR

PROUDLY MADE BY FLORALPUNK

MATERIAL: SATIN

HEIGHT: 5 CM

COLOUR:

Quantity:

620,000₫

 Giày cao gót dáng sandal, chất vải satin đen, có môt quai ngang bản vừa. Gót vuông, cao 5 cm.
Cố định bằng khóa cài trên quai cổ chân.

-

A PAIR OF CLASSIC SANDALS WITH THIN STRAPS WRAPPED AROUND ANKLES AND MID-HEIGHT HEELS

PERFECT FOR EVERYDAY WEAR

PROUDLY MADE BY FLORALPUNK

MATERIAL: SATIN

HEIGHT: 5 CM

COLOUR:

Quantity: