Floralpunk
0

MIA EARRINGS

208,000₫ 260,000₫

Khuyên tai bằng kim loại mạ bạc sáng bóng. Kích thước nhỏ dễ đeo và có hat đá rơi lạ mắt phù hợp mọi loại trang phục.

A pair of stud earrings. Small-sized design that easy to wear and a drop part creates such a special look.

Material : Alloy 

Lenghth : 2.5 cm 

COLOUR:

Quantity:

208,000₫ 260,000₫

Khuyên tai bằng kim loại mạ bạc sáng bóng. Kích thước nhỏ dễ đeo và có hat đá rơi lạ mắt phù hợp mọi loại trang phục.

A pair of stud earrings. Small-sized design that easy to wear and a drop part creates such a special look.

Material : Alloy 

Lenghth : 2.5 cm 

COLOUR:

Quantity: