Floralpunk
0

Margot Slippers

420,000₫ 840,000₫

DÉP ĐẾ BẰNG, LÀM TỪ VẢI SATIN ĐEN. DÉP CÓ QUAI NGANG BẢN LỚN CÓ GẮN KHOÁ GIÀY VUÔNG MÀU BẠC . LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK SATIN SLIPPERS FEATURING CRYSTAL EMBELLISHMENT  STRAP AND SOFT CUSHION PAD

COLOUR:

Quantity:

420,000₫ 840,000₫

DÉP ĐẾ BẰNG, LÀM TỪ VẢI SATIN ĐEN. DÉP CÓ QUAI NGANG BẢN LỚN CÓ GẮN KHOÁ GIÀY VUÔNG MÀU BẠC . LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK SATIN SLIPPERS FEATURING CRYSTAL EMBELLISHMENT  STRAP AND SOFT CUSHION PAD

COLOUR:

Quantity: