Floralpunk
0

Layla bucket bag / cream

650,000₫

SIZE: 19 X 20 X 11CM

TÚI DA MỀM VỚI QUAI XÁCH VÀ DÂY ĐEO DẠNG ROPE CÙNG HOẠ TIẾT KIM LOẠI LÀM ĐIỂM NHẤN. DÂY ĐEO CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CHO PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG

-

SOFT LEATHER BAG FEATURING ROPE STYLE STRAP, METAL DETAIL AND LEATHER STRAP, INTERIOR ONE COMPARTMENT.

COLOUR:

Quantity:

650,000₫

SIZE: 19 X 20 X 11CM

TÚI DA MỀM VỚI QUAI XÁCH VÀ DÂY ĐEO DẠNG ROPE CÙNG HOẠ TIẾT KIM LOẠI LÀM ĐIỂM NHẤN. DÂY ĐEO CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CHO PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG

-

SOFT LEATHER BAG FEATURING ROPE STYLE STRAP, METAL DETAIL AND LEATHER STRAP, INTERIOR ONE COMPARTMENT.

COLOUR:

Quantity: