Floralpunk
0

Karen Glasses

480,000₫

KÍNH GỌNG KIM LOẠI MÀU BẠC, PHẦN VIỀN 2 BÊN DÀY LÊN TẠO ĐIỂM NHẤN CHO KAREN THÊM NỔI BẬT. KÍNH DẠNG CHỮ NHẬT NGANG CÁ TÍNH. 

-

SILVER GLASSES WITH THICKER FRAME ON THE SIDE THAT MAKES KAREN MORE OUTSTANDING. THE RECTANGLE FORM OF IT CREATES STYLISH LOOK. 

COLOUR:

Quantity:

480,000₫

KÍNH GỌNG KIM LOẠI MÀU BẠC, PHẦN VIỀN 2 BÊN DÀY LÊN TẠO ĐIỂM NHẤN CHO KAREN THÊM NỔI BẬT. KÍNH DẠNG CHỮ NHẬT NGANG CÁ TÍNH. 

-

SILVER GLASSES WITH THICKER FRAME ON THE SIDE THAT MAKES KAREN MORE OUTSTANDING. THE RECTANGLE FORM OF IT CREATES STYLISH LOOK. 

COLOUR:

Quantity: