Floralpunk
0

JACE SUNGLASSES

490,000₫

Color Details: Black metallic frame, blue lens 

Style: Horizontal ladder shape 

Material: Alloy, matte black plated

Weight: 25 gram

Key Selling Points: Chỉ số chống tia UV là 400, kính thời thượng, phong cách nổi bậc

.Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity:

490,000₫

Color Details: Black metallic frame, blue lens 

Style: Horizontal ladder shape 

Material: Alloy, matte black plated

Weight: 25 gram

Key Selling Points: Chỉ số chống tia UV là 400, kính thời thượng, phong cách nổi bậc

.Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity: