Floralpunk
0

HARU GLASSES

320,000₫

MẮT KÍNH VỚI TRÒNG TRONG SUỐT KẾT HỢP CÙNG GỌNG TRÒN NHỰA MÀU ĐEN
PHỤ KIỆN MẮT BASIC PHÙ HỢP MANG MỖI NGÀY VÀ PHÙ HỢP NHIỀU DÁNG KHUÔN MẶT.

-

GLASSES FEATURING TRANSPARENT LENSES WITH CIRCULAR BLACK FRAME
BASIC EYE ACCESSORIES PERFECT FOR EVERYDAY WEAR AND ARE SUITABLE FOR MANY FACIAL SHAPES.

 

COLOUR:

Quantity:

320,000₫

MẮT KÍNH VỚI TRÒNG TRONG SUỐT KẾT HỢP CÙNG GỌNG TRÒN NHỰA MÀU ĐEN
PHỤ KIỆN MẮT BASIC PHÙ HỢP MANG MỖI NGÀY VÀ PHÙ HỢP NHIỀU DÁNG KHUÔN MẶT.

-

GLASSES FEATURING TRANSPARENT LENSES WITH CIRCULAR BLACK FRAME
BASIC EYE ACCESSORIES PERFECT FOR EVERYDAY WEAR AND ARE SUITABLE FOR MANY FACIAL SHAPES.

 

COLOUR:

Quantity: