Floralpunk
0

HARU GLASSES

320,000₫

Mắt kính với tròng trong suốt kết hợp cùng gọng tròn nhựa màu đen
Phụ kiện mắt basic phù hợp mang mỗi ngày và phù hợp nhiều dáng khuôn mặt.

-

Glasses featuring transparent lenses with circular black frame
Basic eye accessories perfect for everyday wear and are suitable for many facial shapes.

COLOUR:

Quantity:

320,000₫

Mắt kính với tròng trong suốt kết hợp cùng gọng tròn nhựa màu đen
Phụ kiện mắt basic phù hợp mang mỗi ngày và phù hợp nhiều dáng khuôn mặt.

-

Glasses featuring transparent lenses with circular black frame
Basic eye accessories perfect for everyday wear and are suitable for many facial shapes.

COLOUR:

Quantity: