Floralpunk
0

HARPER TRANSPARENT GLASSES

480,000₫

Color Details: Transparent frame, transparent lens

Style: Round shape

Material: Plastic, gold plated decorative details

Weight: 19 gram

Key Selling Points: Kích thước nhỏ hơn nên sẽ phù hợp với nhiều gương mặt, độ tuổi hơn các loại kính trước

Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity:

480,000₫

Color Details: Transparent frame, transparent lens

Style: Round shape

Material: Plastic, gold plated decorative details

Weight: 19 gram

Key Selling Points: Kích thước nhỏ hơn nên sẽ phù hợp với nhiều gương mặt, độ tuổi hơn các loại kính trước

Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity: