Floralpunk
0

Hanoi Hair Pin

150,000₫

A HIGH-POLISH PIN FEATURING A ”HA NOI” EMBELLISHMENT. SMALL SIZE HAIR ACCESSORY WITH “SAIGON” CRYSTAL EMBELLISHMENT FOR EVERY DAY WEAR BRINGING A YOUNG AND FEMININE STYLE.  

-

KẸP TÓC NHỎ GỌN VỚI HOẠ TIẾT CRYSTAL “HA NOI”, LÀ MỘT PHỤ KIỆN TÓC MỖI NGÀY MANG ĐẾN PHONG CÁCH TRẺ TRUNG NỮ TÍNH

 

COLOUR:

Quantity:

150,000₫

A HIGH-POLISH PIN FEATURING A ”HA NOI” EMBELLISHMENT. SMALL SIZE HAIR ACCESSORY WITH “SAIGON” CRYSTAL EMBELLISHMENT FOR EVERY DAY WEAR BRINGING A YOUNG AND FEMININE STYLE.  

-

KẸP TÓC NHỎ GỌN VỚI HOẠ TIẾT CRYSTAL “HA NOI”, LÀ MỘT PHỤ KIỆN TÓC MỖI NGÀY MANG ĐẾN PHONG CÁCH TRẺ TRUNG NỮ TÍNH

 

COLOUR:

Quantity: