Floralpunk
0

Gretel Hair Pin

99,000₫

KẸP TÓC NHỎ GỌN BẰNG KIM LOẠI BẠC ĐÍNH NHIỀU HẠT TRAI TRẮNG
PHỤ KIỆN TÓC CHO MỖI NGÀY ĐEM ĐẾN PHONG CÁCH NỮ TÍNH, DỊU DÀNG
 
-
                                 
SILVERY METAL HAIRPIN ATTACHING MULTIPLE PEARLS ON TOP
SMALL SIZE HAIR ACCESSORIES FOR EVERY DAY WEAR BRINGING A FEMININE, ELEGANT STYLE
 

COLOUR:

Quantity:

99,000₫

KẸP TÓC NHỎ GỌN BẰNG KIM LOẠI BẠC ĐÍNH NHIỀU HẠT TRAI TRẮNG
PHỤ KIỆN TÓC CHO MỖI NGÀY ĐEM ĐẾN PHONG CÁCH NỮ TÍNH, DỊU DÀNG
 
-
                                 
SILVERY METAL HAIRPIN ATTACHING MULTIPLE PEARLS ON TOP
SMALL SIZE HAIR ACCESSORIES FOR EVERY DAY WEAR BRINGING A FEMININE, ELEGANT STYLE
 

COLOUR:

Quantity: