Floralpunk
0

Flower Strappy Heels

750,000₫

GIÀY CAO GÓT DÁNG SANDAL, CHẤT VẢI SATIN MÀU ĐEN. ĐÍNH NHỮNG HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, SÁNG LẤP LÁNH, XẾP THÀNH HÌNH CÁNH HOA. GÓT VUÔNG, PHỦ NHŨ LẤP LÁNH, CAO 7 CM.

-

A PAIR OF CLASSIC HEELED SANDALS WITH EMBELLISHMENT STRAPS WRAPPED AROUND ANKLES. SHINY SATIN FABRIC WITH GLITTERED HEELS

HEEL HEIGHT: 7 CM

PROUDLY MADE BY FLORALPUNK

 

COLOUR:

Quantity:

750,000₫

GIÀY CAO GÓT DÁNG SANDAL, CHẤT VẢI SATIN MÀU ĐEN. ĐÍNH NHỮNG HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, SÁNG LẤP LÁNH, XẾP THÀNH HÌNH CÁNH HOA. GÓT VUÔNG, PHỦ NHŨ LẤP LÁNH, CAO 7 CM.

-

A PAIR OF CLASSIC HEELED SANDALS WITH EMBELLISHMENT STRAPS WRAPPED AROUND ANKLES. SHINY SATIN FABRIC WITH GLITTERED HEELS

HEEL HEIGHT: 7 CM

PROUDLY MADE BY FLORALPUNK

 

COLOUR:

Quantity: