Floralpunk
0

Flower Slippers

690,000₫

DÉP ĐẾ BẰNG, CHẤT DA MÀU ĐEN. DÉP CÓ QUAI NGANG VỚI THIẾT KẾ ĐAN CHÉO BẰNG VẢI SATIN, ĐÍNH HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, LẤP LÁNH TRANG TRÍ. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK FLAT LEATHER SANDAL FEATURING A MEDIUM-SIZED SATIN CROSS STRAP ATTACHED WITH TRANSPARENT, SPARKLE STONE BEADS, SOFT SHOES CUSHION PAD AND AN ANKLE STRAP.

 

 

COLOUR:

Quantity:

690,000₫

DÉP ĐẾ BẰNG, CHẤT DA MÀU ĐEN. DÉP CÓ QUAI NGANG VỚI THIẾT KẾ ĐAN CHÉO BẰNG VẢI SATIN, ĐÍNH HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, LẤP LÁNH TRANG TRÍ. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK FLAT LEATHER SANDAL FEATURING A MEDIUM-SIZED SATIN CROSS STRAP ATTACHED WITH TRANSPARENT, SPARKLE STONE BEADS, SOFT SHOES CUSHION PAD AND AN ANKLE STRAP.

 

 

COLOUR:

Quantity: