Floralpunk
0

Flower Sandals

576,000₫ 720,000₫

GIÀY ĐẾ BẰNG, CHẤT DA MÀU ĐEN. GIÀY CÓ QUAI QUAI NGANG BẢN VỪA, ĐÍNH NHỮNG HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, SÁNG LẤP LÁNH, XẾP THÀNH HÌNH CÁNH HOA TRANG TRÍ. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG. CỐ ĐỊNH BẰNG KHÓA CÀI TRÊN QUAI CỔ CHÂN.

-

A PAIR OF BLACK FLAT LEATHER SANDAL FEATURING A MEDIUM-SIZED SATIN CROSS STRAP ATTACHED WITH TRANSPARENT, SPARKLE STONE BEADS, SOFT SHOES CUSHION PAD AND AN ANKLE STRAP

 

COLOUR:

Quantity:

576,000₫ 720,000₫

GIÀY ĐẾ BẰNG, CHẤT DA MÀU ĐEN. GIÀY CÓ QUAI QUAI NGANG BẢN VỪA, ĐÍNH NHỮNG HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, SÁNG LẤP LÁNH, XẾP THÀNH HÌNH CÁNH HOA TRANG TRÍ. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG. CỐ ĐỊNH BẰNG KHÓA CÀI TRÊN QUAI CỔ CHÂN.

-

A PAIR OF BLACK FLAT LEATHER SANDAL FEATURING A MEDIUM-SIZED SATIN CROSS STRAP ATTACHED WITH TRANSPARENT, SPARKLE STONE BEADS, SOFT SHOES CUSHION PAD AND AN ANKLE STRAP

 

COLOUR:

Quantity: