Floralpunk
0

Flower Midnight Heels

750,000₫

GIÀY CAO GÓT SANDAL, CHẤT DA MÀU ĐEN. GIÀY CÓ QUAI NGANG BẰNG SATIN. ĐÍNH HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, SÁNG LẤP LÁNH, XẾP THÀNH HÌNH CÁNH HOA TRANG TRÍ. GÓT VUÔNG, PHỦ ÁNH NHŨ MÀU ĐEN, CAO 5CM. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK HIGH HEELS LEATHER SANDAL FEATURING A MEDIUM-SIZED SATIN CROSS STRAP ATTACHED WITH TRANSPARENT, SPARKLE STONE BEADS, CHUNKY HEEL COVERED WITH BLACK GLITTER, SOFT SHOES CUSHION PAD AND AN ANKLE STRAP

HEEL HEIGHT: 5 CM

 

COLOUR:

Quantity:

750,000₫

GIÀY CAO GÓT SANDAL, CHẤT DA MÀU ĐEN. GIÀY CÓ QUAI NGANG BẰNG SATIN. ĐÍNH HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, SÁNG LẤP LÁNH, XẾP THÀNH HÌNH CÁNH HOA TRANG TRÍ. GÓT VUÔNG, PHỦ ÁNH NHŨ MÀU ĐEN, CAO 5CM. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

A PAIR OF BLACK HIGH HEELS LEATHER SANDAL FEATURING A MEDIUM-SIZED SATIN CROSS STRAP ATTACHED WITH TRANSPARENT, SPARKLE STONE BEADS, CHUNKY HEEL COVERED WITH BLACK GLITTER, SOFT SHOES CUSHION PAD AND AN ANKLE STRAP

HEEL HEIGHT: 5 CM

 

COLOUR:

Quantity: