Floralpunk
0

EDEN SUNGLASSES

414,000₫

Color Details: Black Frame, Black Lens 

Style: Wayfarer

Material: Plastic

Weight: 30 gram

Key Selling Points: Chỉ số chống tia UV là 400, kính bản to, kính bản vừa phù hợp nhiều hình dáng khuôn mặt

.Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity:

414,000₫

Color Details: Black Frame, Black Lens 

Style: Wayfarer

Material: Plastic

Weight: 30 gram

Key Selling Points: Chỉ số chống tia UV là 400, kính bản to, kính bản vừa phù hợp nhiều hình dáng khuôn mặt

.Post-Service: Không bảo hành

COLOUR:

Quantity: