Floralpunk
0

Crystal Slides

690,000₫

DÉP ĐẾ BẰNG CÓ QUAI NGANG BẰNG NHỰA TRONG SUỐT, HOẠ TIẾT ĐÁ TRANG TRÍ. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI.

-

A PAIR OF CREAM SLIDES WITH CRYSTAL EMBELLISHMENT AND SOFT CUSHION PAD.

 

COLOUR:

Quantity:

690,000₫

DÉP ĐẾ BẰNG CÓ QUAI NGANG BẰNG NHỰA TRONG SUỐT, HOẠ TIẾT ĐÁ TRANG TRÍ. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI.

-

A PAIR OF CREAM SLIDES WITH CRYSTAL EMBELLISHMENT AND SOFT CUSHION PAD.

 

COLOUR:

Quantity: