Floralpunk
0

Crescent Bag BLACK

790,000₫

SIZE: 21 X 15 X 6CM

 

TÚI ĐEO VAI LÀM BẰNG DA PU, LOẠI MỀM VÀ MỊN. BÊN TRONG CHIA LÀM 2 NGĂN LỚN, MỘT NGĂN CÓ ZIP KHOÁ GIÚP TRÁNH RƠI CÁC VẬT DỤNG CẦN THIẾT. QUAI XÍCH NGẮN ĐƯỢC GẮN VÀO THÂN TÚI, CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI ĐỂ LÀM THÀNH TÚI ĐEO Ở VAI HOẶC CẦM TAY

-

LEATHER SHOULDER BAG FEATURING SILVER COLOUR MAGNETIC SEAL, INTERIOR TWO LARGE COMPARTMENTS WITH ZIPPER. METAL CHAIN IS ATTACHED TO THE BODY OF THE BAG

 

 

 

COLOUR:

Quantity:

790,000₫

SIZE: 21 X 15 X 6CM

 

TÚI ĐEO VAI LÀM BẰNG DA PU, LOẠI MỀM VÀ MỊN. BÊN TRONG CHIA LÀM 2 NGĂN LỚN, MỘT NGĂN CÓ ZIP KHOÁ GIÚP TRÁNH RƠI CÁC VẬT DỤNG CẦN THIẾT. QUAI XÍCH NGẮN ĐƯỢC GẮN VÀO THÂN TÚI, CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI ĐỂ LÀM THÀNH TÚI ĐEO Ở VAI HOẶC CẦM TAY

-

LEATHER SHOULDER BAG FEATURING SILVER COLOUR MAGNETIC SEAL, INTERIOR TWO LARGE COMPARTMENTS WITH ZIPPER. METAL CHAIN IS ATTACHED TO THE BODY OF THE BAG

 

 

 

COLOUR:

Quantity: