Floralpunk
0

Cora Hair Pin

105,000₫

KẸP TÓC NHỎ GỌN BẰNG KIM LOẠI BẠC ĐÍNH NHIỀU HẠT TRAI TRẮNG. PHỤ KIỆN TÓC CHO MỖI NGÀY ĐEM ĐẾN PHONG CÁCH NỮ TÍNH, DỊU DÀNG

-                       

SILVERY METAL HAIRPIN ATTACHING MULTIPLE PEARLS ON TOP. SMALL SIZE HAIR ACCESSORIES FOR EVERY DAY WEAR BRINGING A FEMININE, ELEGANT STYLE

COLOUR:

Quantity:

105,000₫

KẸP TÓC NHỎ GỌN BẰNG KIM LOẠI BẠC ĐÍNH NHIỀU HẠT TRAI TRẮNG. PHỤ KIỆN TÓC CHO MỖI NGÀY ĐEM ĐẾN PHONG CÁCH NỮ TÍNH, DỊU DÀNG

-                       

SILVERY METAL HAIRPIN ATTACHING MULTIPLE PEARLS ON TOP. SMALL SIZE HAIR ACCESSORIES FOR EVERY DAY WEAR BRINGING A FEMININE, ELEGANT STYLE

COLOUR:

Quantity: