Floralpunk
0

CONNOR SUNGLASSES

375,000₫

KÍNH MÁT GỌNG VIỀN NHỰA MÀU ĐEN KẾT HỢP CHI TIẾT MẠ KIM Ở ĐUÔI GỌNG, DÁNG THIÊN TRÒN
PHỤ KIỆN MẮT VỚI THIẾT KẾ CỔ ĐIỂN ĐEM ĐẾN PHONG CÁCH TỐI GIẢN, THANH LỊCH. CHỈ SỐ CHỐNG TIA UV 400. 

-

CIRCULAR BLACK PLASTIC RIMMED SUNGLASSES FEATURING METALLIC DETAILS IN THE REAR
EYE ACCESSORIES WITH CLASSIC DESIGN BRINGING A MINIMALIST, ELEGANT STYLE. UV PROTECTION 400. 

 

COLOUR:

Quantity:

375,000₫

KÍNH MÁT GỌNG VIỀN NHỰA MÀU ĐEN KẾT HỢP CHI TIẾT MẠ KIM Ở ĐUÔI GỌNG, DÁNG THIÊN TRÒN
PHỤ KIỆN MẮT VỚI THIẾT KẾ CỔ ĐIỂN ĐEM ĐẾN PHONG CÁCH TỐI GIẢN, THANH LỊCH. CHỈ SỐ CHỐNG TIA UV 400. 

-

CIRCULAR BLACK PLASTIC RIMMED SUNGLASSES FEATURING METALLIC DETAILS IN THE REAR
EYE ACCESSORIES WITH CLASSIC DESIGN BRINGING A MINIMALIST, ELEGANT STYLE. UV PROTECTION 400. 

 

COLOUR:

Quantity: