Floralpunk
0

Black Cinderella

750,000₫

GIÀY CAO GÓT SANDAL, CHẤT VẢI DA LỘN MÀU ĐEN. GÓT VUÔNG, ĐÍNH NHỮNG HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, SÁNG LẤP LÁNH, CAO 4CM. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

LOW HEEL WITH ENCRUSTED RHINESTONES. HIGH-SHINE AND FEMININE DESIGN WITH ADJUSTABLE STRAP 

HEEL HEIGHT : 4CM 

 

COLOUR:

Quantity:

750,000₫

GIÀY CAO GÓT SANDAL, CHẤT VẢI DA LỘN MÀU ĐEN. GÓT VUÔNG, ĐÍNH NHỮNG HẠT ĐÁ TRONG SUỐT, SÁNG LẤP LÁNH, CAO 4CM. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG.

-

LOW HEEL WITH ENCRUSTED RHINESTONES. HIGH-SHINE AND FEMININE DESIGN WITH ADJUSTABLE STRAP 

HEEL HEIGHT : 4CM 

 

COLOUR:

Quantity: