Floralpunk
0

Aubrey Bag

712,000₫ 890,000₫

SIZE: 14 X 17 X 7CM

TÚI DA LÌ MỀM MẠI, BÊN NGOÀI CÓ KHOÁ BẠC VÀ VÂN TRANG TRÍ. BÊN TRONG CHIA THÀNH HAI NGĂN. MỘT NGĂN LỚN VÀ NGĂN NHỎ. ĐỘ DÀI QUAI DA ĐEO CÓ THỂ THAY ĐỔI.

-

AUBREY BAG FEATURES WAVE-LIKE PATTERN, SILVER LOCK, CHAIN STRAP AND INTERNAL TWO COMPARTMENTS.

 

COLOUR:

Quantity:

712,000₫ 890,000₫

SIZE: 14 X 17 X 7CM

TÚI DA LÌ MỀM MẠI, BÊN NGOÀI CÓ KHOÁ BẠC VÀ VÂN TRANG TRÍ. BÊN TRONG CHIA THÀNH HAI NGĂN. MỘT NGĂN LỚN VÀ NGĂN NHỎ. ĐỘ DÀI QUAI DA ĐEO CÓ THỂ THAY ĐỔI.

-

AUBREY BAG FEATURES WAVE-LIKE PATTERN, SILVER LOCK, CHAIN STRAP AND INTERNAL TWO COMPARTMENTS.

 

COLOUR:

Quantity: