NHẬN NGAY VOUCHER 50K KHI THEO DÕI ZALO

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) là cam kết của Floralpunk (“Công ty” hoặc “Chúng tôi”) luôn bảo vệ và tôn trọng mọi thông tin cá nhân của người dùng Trang web www.floralpunk.com (gọi chung là Trang web). Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi quản lý, sử dụng, bảo vệ và, trong một số trường hợp, tiết lộ tất cả thông tin và cả Dữ liệu Cá nhân (như được định nghĩa bên dưới) mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Trang web, điều này tuân thủ các quy định của chúng tôi và tuân thủ Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể theo Luật An Ninh Mạng số 24/2018/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2018 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý của chúng tôi đối với việc thu thập, xử lý, tiết lộ và sử dụng thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới. Chính sách Bảo mật có thể thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và / hoặc thông báo.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH FLORALPUNK

LẦU 2, 78 NGÔ ĐỨC KẾ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐIỆN THOẠI: (028) 668405579 - EMAIL: HELLO@FLORALPUNK.COM

GIẤY CNDKDN SỐ 0315736876

CẤP LẦN ĐẦU NGÀY 14/06/2019 TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP.HCM


1. THU THÂP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Việc cung cấp thông tin cá nhân là cần thiết để hỗ trợ cho Trang web của Floralpunk khi bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng các chức năng và dịch của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu cá nhân của bạn như Tên, Địa chỉ, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ email, Số thẻ tín dụng và Thông tin tài khoản ngân hàng, Lịch sử giao dịch, vận chuyển hàng hóa, Mô tả các mặt hàng theo yêu cầu cũng như Thông tin nhật ký có sẵn trên máy chủ của chúng tôi, địa chỉ giao thức Internet, Thông tin hoạt động của thiết bị, Loại trình duyệt sử dụng, Ngày và giờ yêu cầu, URL giới thiệu, Hệ điều hành và Thống kê trang, Quan điểm và Thông tin khác sẽ hữu ích hoặc cần thiết ("Dữ liệu Cá nhân") để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt nhất từ ​​chúng tôi thông qua Trang web.

Thông qua việc sử dụng Trang web, Công ty thu thập, xử lý, phân tích và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân theo những cách sau:

 1. Dữ liệu / Thông tin cá nhân do bạn gửi một cách độc lập và tự nguyện, bao gồm nhưng không giới hạn khi bạn: 

  1. Tạo hoặc đăng ký tài khoản để có thể sử dụng và truy cập Trang web ("Người dùng") và điền vào các biểu mẫu yêu cầu thông tin / dữ liệu bao gồm Dữ liệu cá nhân; 

  2. Truy cập Trang web của các đối tác nhất định của Công ty;

  3. Gửi, tải lên nội dung dưới dạng ảnh, bài viết, video, sản phẩm gửi, gửi câu hỏi, nhận xét hoặc phản hồi khác liên quan đến Trang web của chúng tôi;

  4. Cung cấp thông tin phản hồi cho chúng tôi qua email, các biểu mẫu đã điền, thư từ hoặc cuộc gọi điện thoại;

  5. Điền vào dữ liệu trên trang xác nhận thanh toán trên Trang web trong quá trình thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tài khoản ảo, ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ thanh toán khác;

 2. Dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua phương tiện truyền thông xã hội, bằng cách nhấn nút Like Trang Floralpunk của Chúng tôi trên Facebook; tương tác với chúng tôi thông qua các trang web truyền thông mạng xã hội khác. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có được từ bên thứ ba chỉ giới hạn ở tên của bạn và chữ viết bạn like có sẵn trên trang web của bên thứ ba. Dữ liệu chúng tôi sử dụng được giới hạn ở chế độ tổng hợp để xem xét và cải thiện Trang web của chúng tôi. 

 3. Dữ liệu chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các bên liên kết với chúng tôi, các đối tác kinh doanh và các bên thứ ba độc lập khác. Dữ liệu được ghi lại khi bạn sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn khi bạn truy cập Trang web, nơi chúng tôi có thể xử lý dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP) của bạn.

2. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.floralpunk.com

3. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Dữ liệu Cá nhân của bạn được Công ty sử dụng và bảo vệ theo Luật pháp Việt Nam hiện hành và Chính sách bảo mật này. Công ty thu thập thông tin Người dùng cho các mục đích sau: 

 1. Xác minh dữ liệu Người dùng bằng Trang web;

 2. Đảm bảo và cung cấp giao diện người dùng tốt hơn cho Trang web;

 3. Cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thanh toán do Người dùng thực hiện trên Trang web bao gồm quá trình xác nhận và giao đơn đặt hàng của Người dùng;

 4. Để thu thập dữ liệu giao dịch của Người dùng trang web;

 5. Thực hiện các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến việc thực hiện hợp tác với bên thứ ba;

 6. Cho mục đích nghiên cứu thị trường hoặc phát triển Trang web để Công ty có thể cải thiện Trang web và / hoặc tùy chỉnh trang web để cung cấp Trang web và các sản phẩm mà bạn quan tâm nhất;

 7. Để quản lý chương trình rút thăm trúng thưởng, khuyến mại, khảo sát, nghiên cứu thị trường hoặc các vấn đề liên quan khác nhằm cung cấp cho Người dùng;

 8. Tạo điều kiện giao tiếp giữa Người dùng và bộ phận dịch vụ khách hàng của Công ty nếu có vấn đề;

 9. Cho các mục đích xuất bản, phân phối, quảng bá, tiếp thị và phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bạn phải cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc sửa nó định kỳ nếu có thay đổi hoặc lỗi để đảm bảo tính liên tục và bảo mật của Trang web của chúng tôi.

4. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG CHO BÊN THỨ BA

Công ty sẽ không chuyển giao, bán, phân phối, chia sẻ thông tin cũng như Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khác, ngoại trừ các trường hợp sau: 

 1. Công ty có thể chuyển toàn bộ hoặc một phần Dữ liệu Cá nhân cho bên thứ ba trong trường hợp có hành động của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại hoặc tổ chức lại dẫn đến việc chuyển giao quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu Công ty;

 2. Nếu Công ty tiết lộ thông tin đó cho một bên đã ký thỏa thuận bảo mật với Công ty;

 3. Nếu Công ty có nghĩa vụ tiết lộ và / hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nỗ lực tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo Luật pháp và Quy định hiện hành của Việt Nam;

 4. Trong nỗ lực thực thi hoặc áp dụng các Điều khoản và Điều kiện hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty, Khách hàng hoặc các bên khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đổi thông tin và Dữ liệu Cá nhân với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ Công ty và Người dùng của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế đối với các vấn đề gian lận, tổn thất tài chính hoặc giảm thiểu rủi ro khác;

 5. Để cung cấp các nhận xét hoặc đánh giá do Người dùng cung cấp các sản phẩm có sẵn trên Trang web. Khi bạn đã hoàn tất việc mua một sản phẩm trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ mời bạn cung cấp đánh giá về sản phẩm. Bằng cách cung cấp đánh giá, Người dùng đồng ý rằng đánh giá có thể được hiển thị trên Trang web của Chúng tôi, Ứng dụng của Chúng tôi, tài khoản mạng xã hội của Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp Trang web có liên quan đến Chúng tôi hoặc các trang web bên thứ ba khác hợp tác với Chúng tôi;

 6. Sự hợp tác của Công ty với các đối tác kinh doanh hoặc các bên thứ ba khác bằng cách cung cấp quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân cho các bên làm việc và cung cấp dịch vụ duy trì, phát triển Trang web và các dịch vụ có liên quan khác.

 7. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân với công chúng và các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web có liên quan khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin có sẵn công khai để hiển thị các xu hướng liên quan đến việc sử dụng chung Trang web của chúng tôi. 

 8. Chúng tôi có thể tiết lộ cho các bên thứ ba khác, những người đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người dùng. Các nhà cung cấp dịch vụ này bao gồm nhà cung cấp dịch vụ khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thanh toán.

 9. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Dữ liệu Cá nhân với các bên thứ ba khác để hỗ trợ các nhu cầu của chúng tôi nhằm cải thiện và phát triển lợi ích tiếp thị và phát triển kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, kể cả khi chúng tôi cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba khác. Tuy nhiên, Floralpunk không có cách nào có thể đảm bảo việc sử dụng và quản lý Dữ liệu Cá nhân, do đó, đó hoàn toàn là trách nhiệm của bên thứ ba. Người dùng theo đây đồng ý giải phóng Floralpunk trong trường hợp các bên thứ ba sử dụng sai Dữ liệu Cá nhân. 

5. QUYỀN TRUY CẬP VÀ THAY ĐỔI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có Cơ Sở Dữ Liệu cho phép Người dùng lưu trữ thông tin về lập hóa đơn, giao hàng, thanh toán, theo dõi trạng thái đơn đặt hàng của người dùng, thông tin liên quan đến thẻ tín dụng, danh sách các giao dịch trước đó, địa chỉ email và một số dữ liệu cá nhân khác. Bạn có quyền truy cập thông tin và yêu cầu chỉnh sửa thông tin đó. Nếu bạn muốn truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng các phương pháp chúng tôi cung cấp trên Trang web. 

6. THU HỒI THỎA THUẬN VÀ XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân từ Trang web bằng cách gửi yêu cầu đến dịch vụ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email customerservice@floralpunk.com. Tất cả Dữ liệu Cá nhân vẫn còn tồn tại với chúng tôi sẽ vẫn được sử dụng theo các quy định của chính sách bảo mật này.

Với việc rút lại sự đồng ý và yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi có thể:

 1. Không thể cung cấp dịch vụ cho bạn nữa;

 2. Không thể xóa tất cả dữ liệu hoặc thông tin đã có sẵn hoặc được xuất bản trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở kết quả Người dùng đánh giá, lịch sử giao dịch của Người dùng, các mặt hàng đã gửi, mô tả các mặt hàng được yêu cầu hoặc mua và cả thông tin nhật ký có sẵn trên máy chủ của chúng tôi. 

 3. Không thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân kể từ khi rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân, nhưng chúng tôi không đảm bảo việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân đã được Người dùng cung cấp trước khi rút lại sự đồng ý đó. 

Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc mất mát nào có thể phát sinh do việc rút lại sự đồng ý và xóa Dữ liệu Cá nhân trên Trang web của Chúng tôi.

7. COOKIES

Công ty có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn sử dụng và truy cập Trang web, công nghệ này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự. Cookie là các tệp nhỏ sẽ tự động diễn ra trên thiết bị máy tính của bạn để xác định và giám sát kết nối mạng của bạn, do đó cho phép bạn sử dụng và truy cập Trang web một cách tối ưu. Cookie cũng sẽ tự động giúp hệ thống của chúng tôi tìm ra trình duyệt bạn đang sử dụng và có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ bổ sung như lưu trữ dữ liệu về những gì bạn đã mua thông qua Trang web của chúng tôi.

8. HIỂN THỊ QUẢNG CÁO 

Các thông tin quảng cáo xuất hiện trên Trang web đến từ chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo khác với tư cách là bên thứ ba. Các nhà quảng cáo bên thứ ba này có thể sử dụng cookies được lưu trữ bởi các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba khác để nhận ra thiết bị máy tính của bạn bất cứ khi nào họ hiển thị quảng cáo trực tuyến. Bằng cách này, các máy chủ quảng cáo có thể thu thập thông tin. Thông tin này cho phép các nhà quảng cáo gửi một số quảng cáo mà họ cho là thú vị đối với bạn.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho cookies do chúng tôi đặt và không áp dụng cho cookies của các nhà quảng cáo bên thứ ba. 

9. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi nỗ lực để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, cụ thể là bằng cách cung cấp sự bảo vệ cho bạn dựa trên các điều kiện sau:

 1. Chúng tôi mã hóa một số Trang web bằng Lớp cổng bảo mật. 

 2. Chúng tôi xem xét các thực tiễn xung quanh việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin, bao gồm các biện pháp bảo mật kỹ thuật và vật lý, để bảo vệ hệ thống khỏi bị truy cập trái phép.

 3. Với việc tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều 3, Chúng tôi chỉ giới hạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân đối với nhân viên, nhà thầu, đại lý của chúng tôi, những người cần biết Dữ liệu Cá nhân hoặc những người tuân theo các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt, cũng như các bên thứ ba khác dựa trên các quy định của chính sách bảo mật này. 

Chúng tôi thực hiện các bước kỹ thuật, bắt buộc và quản trị được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Các quy trình bảo mật của chúng tôi yêu cầu chúng tôi yêu cầu bằng chứng về danh tính của bạn trước khi chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho bạn. Bạn cũng có trách nhiệm giúp bảo vệ tính bảo mật cho Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như không bao giờ cung cấp mật khẩu của bạn cho các bên thứ ba khác và đăng xuất khỏi tài khoản của bạn sau khi bạn sử dụng xong Trang web.

Nếu không được định nghĩa cụ thể trong chính sách này, các điều khoản được xác định và sử dụng trong Điều khoản chung và Điều kiện Sử dụng và Truy cập sẽ được cập nhật kể từ tháng 10 năm 2019 và / hoặc các chính sách khác có trong hoặc liên quan đến Trang web.

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng
cart item add

Xem giỏ hàng