Floralpunk
0

Yoko glasses

430,000₫

KÍNH GỌNG KIM LOẠI MÀU BẠC. HÌNH DÁNG KÍNH CƠ BẢN PHÙ HỢP VỚI MỌI KHUÔN MẶT. 

-

YOKO IS MAKE BY ALLOY IN SILVER COLOR. THE FORM IS BASIC THAT FITS EVERY FACESHAPE. 

COLOUR:

Quantity:

430,000₫

KÍNH GỌNG KIM LOẠI MÀU BẠC. HÌNH DÁNG KÍNH CƠ BẢN PHÙ HỢP VỚI MỌI KHUÔN MẶT. 

-

YOKO IS MAKE BY ALLOY IN SILVER COLOR. THE FORM IS BASIC THAT FITS EVERY FACESHAPE. 

COLOUR:

Quantity: