Floralpunk
0

Renee Sunglasses / yellow

350,000₫

Kính thời trang tròng trong suốt phủ vàng, viền gọng kim loại và chi tiết đen ở đuôi gọng.
Phụ kiện mắt dáng mắt mèo độc đáo, đem đến hơi hướng hiện đại và thời trang.

-

Transparent lenses with gold coated, rimmed metal frame and black details on the sides of the frame.
Unique eye accessories, bringing the sense of modernity and fashion.

COLOUR:

Quantity:

350,000₫

Kính thời trang tròng trong suốt phủ vàng, viền gọng kim loại và chi tiết đen ở đuôi gọng.
Phụ kiện mắt dáng mắt mèo độc đáo, đem đến hơi hướng hiện đại và thời trang.

-

Transparent lenses with gold coated, rimmed metal frame and black details on the sides of the frame.
Unique eye accessories, bringing the sense of modernity and fashion.

COLOUR:

Quantity: