Floralpunk
0

Renee Sunglasses / gold

350,000₫

Kính thời trang tròng phủ đen, viền gọng kim loại vàng và chi tiết đen ở đuôi gọng.
Phụ kiện mắt dáng mắt mèo độc đáo, đem đến hơi hướng hiện đại và thời trang.

-

Transparentblack coated lense, rimmed metal frame and black details in the rear of the frame.
Unique eye accessories, bringing the sense of modernity and fashion.

COLOUR:

Quantity:

350,000₫

Kính thời trang tròng phủ đen, viền gọng kim loại vàng và chi tiết đen ở đuôi gọng.
Phụ kiện mắt dáng mắt mèo độc đáo, đem đến hơi hướng hiện đại và thời trang.

-

Transparentblack coated lense, rimmed metal frame and black details in the rear of the frame.
Unique eye accessories, bringing the sense of modernity and fashion.

COLOUR:

Quantity: