Floralpunk
0

Leela Pin

280,000₫

Ghim cài áo phá cách đính nhiều vòng chuỗi hạt trai màu trắng
Phụ kiện cá tính đầy tinh tế cho phong cách tối giản, cổ điển

-

Shirt pins break the way of attaching many white pearl necklace chains
Exquisite personality accessories for minimalist, classic style

COLOUR:

Quantity:

280,000₫

Ghim cài áo phá cách đính nhiều vòng chuỗi hạt trai màu trắng
Phụ kiện cá tính đầy tinh tế cho phong cách tối giản, cổ điển

-

Shirt pins break the way of attaching many white pearl necklace chains
Exquisite personality accessories for minimalist, classic style

COLOUR:

Quantity: