Floralpunk
0

Croc Ballerina

690,000₫

GIÀY BỆT, MŨI TRÒN MÀU ĐEN LÀM TỪ DA PU CÓ VÂN BÓNG. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG

-

A PAIR OF FLAT SHOES WITH BLACK ROUND NOSE MADE FROM PU LEATHER AND GLOSSY PATTERN.

 

COLOUR:

Quantity:

690,000₫

GIÀY BỆT, MŨI TRÒN MÀU ĐEN LÀM TỪ DA PU CÓ VÂN BÓNG. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG

-

A PAIR OF FLAT SHOES WITH BLACK ROUND NOSE MADE FROM PU LEATHER AND GLOSSY PATTERN.

 

COLOUR:

Quantity: