Floralpunk
0

Avery Heels

1,250,000₫

GIÀY CAO GÓT SANDAL, CHẤT VẢI DA LỘN MÀU ĐEN. GÓT VUÔNG VÀ CAO 5CM. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG. KHÓA GIÀY MẠ VÀNG VÀ NƠ TRÊN MŨI GIÀY CHẤT LIỆU SATIN

-

BLACK SUEDE LEATHER HEELS WITH GOLD LOCK ENCRUSTED ON SATIN BOWL. FEMININE DESIGN. 

HEEL HEIGHT: 5CM

 

COLOUR:

Quantity:

1,250,000₫

GIÀY CAO GÓT SANDAL, CHẤT VẢI DA LỘN MÀU ĐEN. GÓT VUÔNG VÀ CAO 5CM. LỚP ĐỆM MÚT DÀY, ÊM ÁI KHI MANG. KHÓA GIÀY MẠ VÀNG VÀ NƠ TRÊN MŨI GIÀY CHẤT LIỆU SATIN

-

BLACK SUEDE LEATHER HEELS WITH GOLD LOCK ENCRUSTED ON SATIN BOWL. FEMININE DESIGN. 

HEEL HEIGHT: 5CM

 

COLOUR:

Quantity: